PROBLEM

Når flere og flere elever bruker digitale ressurser i undervisningen, produserer de store mengder med sporingsdata fra sine læringsaktiviteter.

Dette er data læreren bør ha tilgang til, men som de ikke nødvendigvis får.

Med dagens løsning hvor hver enkelt ressurs og hver tjeneste som brukes av skolene lagrer sine egen data blir det vanskelig å utvikle innovative tjenester som gir bedre læring.

Når data ligger distribuert hos alle leverandørene som leverer ressurser og tjenester til skolen blir det vanskelig for lærer, skoleleder og skoleeier å velge hvordan denne informasjonen kan brukes for å sikre at skolene gjennomfører sitt samfunnsoppdrag.

Data og informasjon produsert av våre barn gjennom bruk av digitale læringsverktøy, krever spesiell beskyttelse, og kontroll for å forhindre uønsket bruk.

LØSNING

Når skolen forvalter all informasjon elevene produserer, vil skolen ha full kontroll på hvordan informasjonen brukes og av hvilke systemer. Med Hypatia Learning sin løsning vil all informasjon være sikret. Det blir lettere for alle å samarbeide om hvordan data kan foredles for å gi verdi for lærer, skoleledelse, skoleeier, elever og foreldre.

Med våre løsninger sikrer vi at kun lærer får tilgang til informasjon som kan identifisere en elev.

Foreldre får full kontroll på hvilken informasjon hvert system har og bruker. Foreldre kan gi og trekke samtykker til bruk av data når som helst.

Med løsninger fra Hypatia Learning vil skoleeier være sikre på at alle aspekter av GDPR er løst.

Med vår løsning så skiller vi mellom verktøy som produserer og konsumerer data og informasjon, fra hvor denne lagres og forvaltes.

BAKGRUNN

Hypatia Learning ble etablert i 2017, men vi har arbeidet med læringsteknologi siden HTML fikk form. Vi har vært aktive i global IT standardiering i ISO og IEC i mer enn 20 år.

Vår grunnlegger leder nå komiteen ISO/IEC JTC 1/SC 36 som er ansvarlig for global standardisering av læringsteknologi.

Gjennom å ha arbeidet med læringsteknologi i mer enn 20 år ser vi et behov for å flytte kontroll av data bort fra lukkede systemer utenfor skoleeiers kontroll. Ved å la data forvaltes av skole og skoleeier vil sikre en bere og mer demokratisk utvikling av våre skoler. Og gjennom det sikre at skolene tilbyr enda bedre utdanning.

Det er kun gjennom standarder at skoleeier kan sette krav til leverandører på en uavhengig måte. 

Derfor vil Hypatia Learning være den beste samarbeidspartner for å møte utfordringer i skole og utdanningssektoren.

 

PRODUKTER

A TIL Å

A til Å er en nettbasert løsning som skaper mer bevisste elever. 

Elevene evaluerer sitt bidrag til et godt skole-, læringsmiljø og innsats i sine fag.  

Med A til Å vil elevene få mer dybdelæring gjennom refleksjon over egen læring, vurdering av hvordan de vurderer seg selv i forhold til de læringsmål læreren har definert.

 

Vi tror at bevisstgjøring av elever vil føre til bedre skolemiljø, bedre læring i klassene, og elever som er mer bevisst på sin rolle i forhold til egen læring og læringsmiljø.

Med A til Å får lærere elevens eget perspektiv på hva de har lært og hvordan de vurdere sin egen innsats. Læreren får denne informasjonen presentert i ett dashboard.

 

A til Å bruker FEIDE pålogging.

 

Vår tjeneste hvor elever registrerer hvor mye tid de bruker på lekser hver dag er gratis å bruke på

Tilgang til dashboard for lærere er også gratis å bruke.

INFRASTRUKTUR

Basert på globale ISO og IEC standarder utvikler vi en infrastruktur som informerer læringsteknologien elevene bruker om hvor data fra elevens læringsaktiviteter skal forvaltes på en trygg og sikker måte. Hvor all informasjon elevene produseres skal forvaltes bestemmes av hver enkelt skoleeier og utdanningsinstitusjon.

Når all informasjon som er produsert digitalt av eleven kontrolleres av utdanningsinstitusjonen, kan denne selv velge hvilke tjenester som skal behandle disse data for å gi merverdi til lærer, skoleledelse, skoleeier, elev og foresatte.

Når utdanningsinstitusjonen forvalter all elevprodusert informasjonen, blir det enkelt å møte kravene til GDPR.

 

Når elevers data skal brukes av en ny tjeneste med et annet formål enn hva den ble samlet inn for, må foresatte gi samtykke til at en tjeneste kan bruke denne informasjonen. GDPR og personvern er bygget inn i Hypatia Learning sin digitale infrastruktur løsning.

 

Skal det være mulig å utvikle løsninger som gir bedre og mer tilpassede læringsstier og personlige timeplaner for hver enkelt elev, må data forvaltes av skoleeier. Hvis ikke, vil det ikke være mulig å utvikle digitale tjenester som gir bedre læring for våre barn.

Hypatia Learning leverer en digital infrastruktur som sikrer disse mulighetene.

It is a capital mistake to theorize before one has data.

 

— Sherlock Holmes

 

FORDELER

ELEV

Bedre læring, ved tilpassede læringsløp som hjelper alle elever i å nå deres læringspotensiale.

Ved fullstendig informasjon om hva elevene gjør digitalt, vil det være enklere å tilrettelegge undervisning for den enkelte elev.

Full kontroll på all informasjon eleven har produsert gjennom sine digitale læringsaktiviteter.

LÆRER

Med en samlet oversikt over elevenes digitale læringsaktiviteter vil det være lettere for læreren å kunne tilby individuelle læringsoplevelser for hver enkelt elev.

Lærer kan bruke mer tid på å veilede og hjelpe de elvene som ha størst utbytte av lærerens hjelp.

SKOLEEIER

Når skolen og skoleeier har full oversikt over alle elevers digitale læringsaktiviteter, vil de også få en samlet oversikt over hvilke digitale ressurser som brukes.

Skoleeier får bedre kontroll på bruk av ressurser, og at de ressurser som brukes bidrar til bedre læring for alle.

Det blir lettere for skolen å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag.

NETTVERK

 

KONTAKT

+47 9012 9642

Nygaardsgata 33

1601 Fredrikstad

 

DEMO

 
@hypatialearning
learning@hypatia.no
+47 9012 9642
Nygaardsgata 33,
1601 Fredrikstad
Norway

© 2020 Hypatia Learning AS