Kontor
Vi har kontor hos Blender Collective i Fredrikstad
Adresse
Nygaardsgata 33,
1601 Fredrikstad
Norway

© 2019 Hypatia Learning AS

PROBLEM

Når flere og flere elever bruker digitale ressurser i undervisningen, produserer de store mengder med sporingsdata fra sine læringsaktiviteter.

Dette er data læreren bør ha tilgang til, men som de ikke nødvendigvis får.

LØSNING

Når skolen har kontroll over informasjonen elevene produserer, kan læreren få bedre oversikt over sine elevers digitale læringsaktiviteter.

Skolen kan da også bestemme hvordan disse læringsaktivitetene kan bidra til bedre læring for alle elevene.

BAKGRUNN

Hypatia Learning ble etablert i 2017, men vi har arbeidet med læringsteknologi siden HTML fikk form. Vi har vært aktive i global IT standardiering i ISO og IEC i mer enn 20 år.

Vår grunnlegger leder nå komiteen ISO/IEC JTC 1/SC 36 som er ansvarlig for global standardisering av læringsteknologi.

 

PRODUKTER

A TIL Å

A til Å er en nettbasert løsning hvor elevene gjør en vurdering av egen innsats med skolearbeid. 

Hovedmålet med tjenesten er økt grad av dybdelæring og generelt bedre læring for alle elevene gjennom å skape økt bevissthet over egen læring og eget bidrag til klassemiljøet.

 

Elevene skal vurdere eget bidrag til læringsmiljøet i klassen og læringsomgivelsen i de fagene de har. De skal også gi en tilbakemelding på hva de har lært og har jobbet i de forskjellige fagene.

 

Læreren får en samlet og enkel oversikt over elevenes egen vurdering.

Tjenesten gir en oversikt over hvordan elevene vurderer sitt bidrag til læringsmiljøet og deres grad av måloppnåelse. Denne vurderingen er et godt utgangspunkt for elevsamtaler og foreldresamtaler og hjelper læreren å tilrettelegge for den enkelte elev og klasse.

 

Foresatte får tilgang til en samlet oversikt over sine barns vurderinger av hvordan de bidrar til et godt læringsmiljø, og hva de lærer i de enkelte fagene.
Dette er et viktig bidrag i skole-hjem samarbeidet og bidrar til økt samarbeid generelt mellom alle involverte. 

 

INFRASTRUKTUR

Basert på globale ISO og IEC standarder utvikler vi en infrastruktur som informerer læringsteknologien elevene bruker hvor data fra elevens læringsaktiviteter skal lagres. Hvor dette lagres bør være opp til utdanningsinstitusjonen.

Når all informasjon som er produsert digitalt av eleven kontrolleres av utdanningsinstitusjonen, kan denne selv velge hvilke tjenester som skal behandle disse data for å gi merverdi til lærer, elev, skoleeier og foresatte.

Når utdanningsinstitusjonen har kontroll over denne informasjonen, blir det også enklere å forholde seg til GDPR-reglene. Om utdanningsinstitusjonen ønsker å benytte elevenes data i nye tjenester, må de få samtykke fra foresatte. Siden formålet med å bruke elevenes læringsdata, er forbedret læring, vil det det være enklere for utdanningsinstitusjonen å få dette nødvendige samtykke fra foresatte siden de har tillit til institusjonenes hensikter og oppgaver.

It is a capital mistake to theorize before one has data.

 

— Sherlock Holmes

 

FORDELER

ELEV

Bedre læring, ved tilpassede læringsløp som hjelper alle elever i å nå deres læringspotensiale.

Ved fullstendig informasjon om hva elevene gjør digitalt, vil det være enklere å tilrettelegge undervisning for den enkelte elev.

LÆRER

Med en samlet oversikt over elevenes digitale læringsaktiviteter vil det være lettere for læreren å kunne tilby individuelle læringsoplevelser for hver enkelt elev.

SKOLEEIER

Når skolen og skoleeier har full oversikt over alle elevers digitale læringsaktiviteter, vil de også få en samlet oversikt over hvilke digitale ressurser som brukes. Og kan f.eks. sikre at de kun betaler for de digitale ressursene som brukes av elevene.

NETTVERK

 

KONTAKT

 

DEMO