Vil du være med å bygge?

Er du lidenskapelig opptatt av teknologi og skole?
– bli med oss!

LEDIGE POSISJONER

Om oss

Vi er en EdTech startup med globale ambisjoner. Vi deltar aktivt i global standardisering av læringsteknologi i ISO og IEC. Vi arbeider for at alle skal få bedre undervisning gjennom bruk av teknologi. Vi ønsker å bidra til FN sitt bærekraftmål 4 om god utdanning. Hvis vi løser utfordringen med god utdanning, løser vi også de andre bærekraftmålene, bedre utdanning er grunnlaget for alt.

Ved bruk av digitale læringsressurser produserer elevene mye data som kun er tilgjengelige for de som har laget læringsressursen. Innholdsprodusentene bruker denne informasjon for å tilby bedre tjenester innen sitt økosystem.

 

Hypatia Learning arbeider for at denne informasjonen skal komme til de som arbeider med elevene, vi arbeider med teknologi som gjør læreren til helten i klasserommet.

 

Når skole og lærer har tilgang til all informasjon produsert av elevene, kan denne informasjonen behandles slik at læreren enkelt får et overblikk over hvordan elevene gjør det, og hvor læreren enkelt kan tilpasse individuelle læringsopplegg slik at alle elever har mulighet til å nå sitt læringspotensiale.

For å realisere dette trenger vi flere dyktige personer på laget.

Som en startup stiller vi med blanke ark når det gjelde valg av teknologi. Foreløpig bruker vi VueJS, NodeJS, Express, MongoDB, GraphQL, dGraph.io – vi ønsker å rendyrke micro service arkitekturen og i større grad bruke GRPC og GO der det er naturlig.

For øyeblikket bruker vi Google sine skyløsninger, hvor våre løsninger er deployet til kubernetes som docker images.


Hos oss, jobber du for å skape en bedre skole.

BETINGELSER

Vi ønsker å være en bedrift hvor alle gleder seg til å komme på jobb, hvor det vi jobber med er meningsfylt og bidrar til å gjøre verden til et bedre sted gjennom bedre læring til alle.

Siden vi er en oppstart vil du få mulighet til å bidra innen mange områder og du får stor grad til å forme egen arbeidsdag og til å påvirke hvordan vi utvikler våre tjenester. Som ansatt i Hypatia Learning vil du få mulighet til å arbeide med de nyeste teknologiene og verktøyene. Vi ønsker at alle deler av sin kunnskap og erfaringer, for å kunne dele er det også viktig at vi selv er oppdatert av hva som skjer på teknologi og læringsfronten, vi skal være en lærende organisasjon. Gjennom vårt globale nettverk vil du få mulighet til å arbeide med dyktige fagpersoner andre steder i verden.

Alle ansatte får mulighet til å sponse lokale aktiviteter som er viktige for deg.


Vi ønsker å ha en tydelig sosial profil, hvor vi bidrar i utviklingen av våre lokale miljøer gjennom lokalt engasjement. Vi vil være en bedrift som er transparent for alle ansatte, med kort avstand til beslutninger.


Du vil få tilbud om eierskap, lønn vil være konkurransedyktig hvis det er viktig for deg.
 
Hvis du har lyst til å arbeide med oss, og kan bidra til vår utvikling, men ikke helt kjenner deg igjen i beskrivelsene etter hvilke kompetanser vi søker, kan du sende inn en åpen søknad og forklare hvordan du tror du kan bidra til bedre læring for alle.

Hvis du har lang erfaring i bruk av andre programmeringsspråk enn JavaScript og GO vet vi at det å lære et nytt programmeringsspråk ikke er store jobben. Høyere utdanning er en fordel.
 

@hypatialearning
learning@hypatia.no
+47 9012 9642
Nygaardsgata 33,
1601 Fredrikstad
Norway

© 2020 Hypatia Learning AS